Proctorial Board

Prof. Anil Kumar Singh
Chief Proctor

_______________________________________________________

PROCTORS

 1. Prof. Ashish Pratap Singh
 2. Prof. Satya Prakash Gupta
 3. Dr. Awadhesh Kumar Shukla
 4. Dr. Sant Lal
 5. Dr. Sudhir Kumar Rai
 6. Dr. Richa Pathak
 7. Dr. Prashant Kumar
 8. Dr. Kumud Ranjan
 9. Dr. Krishna Kumar Pal
 10. Dr. Harnam Singh Lodhi
 11. Dr. Alok Kumar Singh